قوانین و مقررات

عضویت در سایت بخوان بمان رایگان است.

در این مرحله با وارد کردن اطلاعات لازم مانند نام و نام خانوادگی، رمز عبور، آدرس پست الکترونیکی لینک تأیید عضویت به ایمیل شما ارسال می شود و شما با کلیک نمودن آن، مراحل عضویت را تأیید می کنید.